• Trung Quốc tốt Màn hình LED cố định ngoài trời bán hàng
  • Trung Quốc tốt Màn hình LED cố định trong nhà bán hàng
  • Trung Quốc tốt Màn hình LED nhỏ bán hàng

Được Màn hình LED cố định ngoài trời & Màn hình LED cố định trong nhà Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Giới thiệu

Shinepoint là một công ty tập trung vào màn hình led sáng tạo, phát triển và sản xuất.

Lịch sử

Shinepoint đã được thành lập trong 10 năm. chúng tôi dành cho việc thiết kế, sản xuất màn hình hiển thị LED mọi lúc.

Dịch vụ

Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cài đặt bằng màn hình video, điều khiển romote hoặc sắp xếp các kỹ sư cài đặt và bảo trì tại chỗ.

đội của chúng tôi

Shinepoint Team chủ yếu bao gồm đội tiếp thị, mua căn hộ, căn hộ sản xuất và những người khác.

Công ty

Khu công nghiệp

Khu vực tiếp tân doanh nghiệp

Top mục

Công ty TNHH Điện tử Shinepoint Thâm Quyến